Politica de Confidențialitate

Toate datele colectate de către Premium Drinks magazin online (implicit de SC Lusarom SRL operatorul acestei platforme de vânzare onlie) în formularul disponibilizat pentru "Creează un cont", sunt înregistrare în mapele "Adresele mele" și "Informațiile mele personale" din contul dumneavoastră și au următoarele scopuri și finalități:

a) facturare (doar informațiile obligatorii în conformitate cu codul fiscal)

b) expedierea și livrarea comenzilor dumneavoastră

c) campanii de marketing, promoții, informații, Newsletter, puncte de loialitate și campanii de fidelizare

d) data de naștere - "Trebuie să aveți minim 18 ani pentru a putea cumpăra băuturi alcolice de pe site-ul www.premiumdrinks.ro"; eventuale oferte cadou în produse sau Vouchere cu ocazia aniversării dumneavoastră

Compania noastră își asumă acest angajament de confidențialitate față de toate datele personale ale clientului, precum și de siguranța acestora.

Toate informațiile pe care le furnizați vor permite ca serviciul prestat de noi să fie cel mai potrivit pentru nevoile dumneavoastră.

Informațiile introduse cu privire la plată sunt protejate corespunzător și criptate folosind cele mai avansate instrumente și eficiente sisteme de securitate. Partenerii noștri externi, PayPal și Euplatesc.ro, care operează metodele de plată sunt certificați, experimentați și cu o reputație deosebită în acest domeniul.

Declarația de notificare trimisă de catre SC Lusarom SRL (Premium Drinks) către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a fost înregistrată în Registrul General sub Nr. 3897/2013. Prelucrarea notificată a fost înscrisă sub Nr. 27734 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Ele sunt cerute în mod obligatoriu, date cu caracter personal, pentru validarea înregistrării utilizatorilor înainte de procedura de cumpărare sau sunt cerute datele doar pentru a permite plata și pentru a trimite bunurile sau serviciile – practic nu există nici o situație în care un site E-Commerce să nu colecteze date cu caracter personal.

Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date - care stabilește condițiile generale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ce date pot fi prelucrate si ce obligații au cei care le prelucreaza (operatorii de date).

SC Lusarom SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.premiumdrinks.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori, angajați, foști angajați) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.premiumdrinks.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale,  Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.premiumdrinks.ro .

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC Lusarom SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor și produselor SC Lusarom SRL sub brand-ul: Premium Drinks.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

SC Lusarom SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

1.1. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.premiumdrinks.ro

1.2. Activități comerciale de vânzări servicii și produse, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii și produse pe website-ul www.premiumdrinks.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.

1.3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC Lusarom SRL, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii, produse și comportamentului consumatorului.

1.4. Activitătți de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor și produselor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.premiumdrinks.ro).

1.5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

2.1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor și produselor furnizate de site-ul www.premiumdrinks.ro:

- nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), CNP, numar de telefon, e-mail,, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul www.premiumdrinks.ro , alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați politica de utilizare cookies publicata in site-ul nostru.

2.2. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii și produse, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.premiumdrinks.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), CNP, telefon, e-mail, adrese de livrare.

2.3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor și produselor SC Lusarom SRL, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.

– nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), date constând în seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/aplicației/jocului la care participă.

2.4. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor și produselor oferite de SC Lusarom SRL, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:

– nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința) și CNP

3. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

3.1. Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca SC Lusarom SRL. să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

3.2. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC Lusarom SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai SC Lusarom SRL (cum este cazul companiilor de curierat FAN Courier, DPD, Urgent-Cargus, se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare)

Datele înregistrate de SC Lusarom SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor Premium Drinks.

4. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv

  • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
  • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
  • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
  • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
  • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
  • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
  • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
  • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
  • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
  • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC Lusarom SRL sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: Str. Alexandru cel Bun, nr. 3B, Bl. UE9, Ap.9, 510049 Alba Iulia sau de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) adrian.butuc@premiumdrinks.ro.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către SC Lusarom SRL a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al SC Lusarom SRL

5. Prevederi speciale legate de minori 

SC Lusarom SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. 

SC Lusarom SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct și nu comercializează produsele catre minori.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

6. Durata prelucrării datelor 

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul   European nr. 679/2016. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, SC Lusarom SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

7. Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC Lusarom SRL nu își asumă nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - http://www.dataprotection.ro

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate informațiile și conținut acestui site sunt proprietatea exclusivă a noastră și al partenerilor/producătorilor noștri. Toate informațiile prezintă realitatea și au fost obținute oficial de la partenerii/furnizorii/producătorii noștri. Acest site este protejat de codul Dreptului de Autor.

Premium Drinks își rezervă dreptul, în orice moment, să schimbe aceste conținuturi, fără obligația de a face vreo notificare prealabilă către utilizatori.

Acest site poate conține link-uri către alte site-uri web ("Site-urile legate"). Site-urile legate nu se află sub controlul direct al Premium Drinks și nici nu suntem responsabili pentru conținutul unui site legat.

PremiumDrinks.ro nu colectează automat nicio informație personală de la utilizatorii care nu sunt înregistrați în site așadar permite vizitatorilor anonimi să vizioneze pagina fără nici un compromis comercial.

Pentru unele servicii, se emit și se trimit cookie-uri (fișier text stocat pe calculatorul utilizatorului pentru a personaliza vizitele) care poate fi folosit pentru a contoriza numărul de vizite pe site-ul nostru, fără a colecta informații personale. Acest tip de cookie-uri nu reține nici o informație personală despre utilizator iar instalarea acestuia poate fi întotdeauna controlată prin intermediul browser-ului folosit de dumneavoastră.

Informațiile personale furnizate în mod voluntar de către utilizator pentru a completa formularele cuprinse în acest site sunt doar pentru magazinul online Premium Drinks.

Premium Drinks nu va divulga datele colectate unor terți, fără consimțământul prealabil al titularului. Aceste informații vor fi folosite numai pentru a dezvolta mecanisme de personalizare a site-ului dumneavoastră și pentru trimiterea de mesaje e-mail și de știri informative despre site-ul nostru și produsele comercializate de noi.

Premium Drinks - poate transmite datele dumneavoastră personale:

a) autoritatilor în drept cu scopul verificărilor tranzacțiilor comerciale

b) autorităților în drept dacă acest lucru va fi solicitat oficial în conformitate cu legislația în vigoare

Această politică de confidențialitate poate fi modificată în viitor. Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați fără ezitare la Clienti@PremiumDrinks.ro


Nicu Barbu

Iași, Romania

Intr-un clasament am gasit un vin portughez care se afla printre cele mai bune 1% din toate vinurile din lume. Am comandat respectivul vin de pe site-ul PremiumDrinks si eu cred ca este intemeiat respectivul clasament. La acest pret este un vin superb (stiu altele care costa de 5 ori mai mult si mi se par inferioare). Va multumesc pentru seriozitate, am primit exact ceea ce am comandat, livrarea a fost rapida si coletul a ajuns in stare foarte buna. Eu cred ca aici am gasit cel mai bun raport pret/calitate si cu siguranta voi mai cumpara vin de la Premium Drinks. Recomand!

Aurel Nistor

Alba Iulia, Romania

Mereu am avut curiozitatea sa descopar tipicitatea si caracteristicile vinului portughez. Am descoperit in acest site multe informatii importante si mi-a deschis apetitul spre degustare. Meandro este un vin tipic din regiunea Douro, expresiv, intens cu arome placute de fructe de padure si prune uscate. Superb si la un pret onest! Comanda am primit-o repede si in siguranta. Felicitari! Merita sa-l incercati si voi.

Daniel Mirăstian

Cluj Napoca, Romania

One of the best reds! Principal 2010! The balanced combination of Touriga Nacional, Cabernet and Merlot creates a bit of magic in this wine. This for me is the best way to end a dinner with friends. Pleasant nose, not too intense, acidity is just right, awesome taste and aftertaste. Outstanding work, hat’s off for the winemaker for this one.

Oana Carmen

București, Romania

Bring on the summer! This light fresh wine is a good choice for the summer evenings. Even better and even easier going than this one would be the Anselmo Mendes - Loureiro 2016 - DOC Vinho Verde, which is my favourite white wine.

Lucian Irimia

Constanta, Romania

Acum ceva ani Adrian importa Torre de Menagem - un vinho verde superb, frizzante (cu un rest carbonic) si o aciditate nemaipomenit de placuta pe un corp usor - trebuie sa adaug la un pret imbatabil. Cred ca am comandat cel putin 5 sau 6 cartoane daca nu mai multe. Ulterior am devenit un mare fan al "vinurilor verzi". Vinuri de zi cu zi, fresh, perfecte intr-o dupa-amiaza sau seara de vara. Vinurile lui Anselmo Mendes sau Mr. Alvarinho sunt de ceva vreme in portofoliu. Un alt nivel, mai elaborat, mai fin. Serviti cu incredere pentru ca noi nu avem vinuri similare.

Adriana Branet

Arad

Dacă aveţi cunoştinţe despre ce înseamnă un ulei de măsline extravirgin de calitate, acesta este un ulei cu calităţi deosebite. Are o origine controlată, iar detaliile tehnice de înaltă calitate sunt specificate pentru fiecare produs. Preţurile sunt foarte bune având în vedere că, în general, în comerţ cumpărăm ulei de măsline de origine necunoscută şi de calitate îndoielnică la preţuri de ulei extravirgin. Dacă doriţi să beneficiaţi într-adevăr de proprietăţile uleiului de măsline, cumpăraţi unul autentic.